Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2013

youshouldtry
0358 73be
Reposted fromstarryeyed starryeyed viabeskinny beskinny
6357 c8c7 500

Melanie Iglesias

Follow ‘only Melanie Iglesias‘ on Tumblr.com

Reposted fromciastkodnia ciastkodnia viabeskinny beskinny
youshouldtry
youshouldtry
3986 a6b7
Reposted fromkarambol karambol

February 02 2013

youshouldtry
9799 2877
Reposted fromdailylife dailylife viakoloryzacja koloryzacja
youshouldtry
0102 578b
Reposted frompinka pinka viakoloryzacja koloryzacja
youshouldtry
7263 2d33 500
stawiam na 90% w moim wypadku :>
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viakoloryzacja koloryzacja

February 01 2013

youshouldtry
But tell me now, where was my fault?
In loving you with my whole heart.
— Mumford and sons
Reposted fromkarambol karambol

January 28 2013

youshouldtry
8604 c191
Reposted fromkarambol karambol
youshouldtry
8755 d49c
Reposted fromkarambol karambol
youshouldtry
7341 fffe
Reposted frombeskinny beskinny viakarambol karambol
youshouldtry
7427 ca11
Reposted fromkarambol karambol
youshouldtry
8529 39c5
Reposted fromkolorowekredki kolorowekredki viakarambol karambol
youshouldtry
nie umiem odejść, nie wiem jak.
— big love.
Reposted fromgoszko goszko viakoloryzacja koloryzacja
youshouldtry
4410 b549
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viakoloryzacja koloryzacja
youshouldtry
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie.
Reposted fromcytaty cytaty viakoloryzacja koloryzacja
youshouldtry
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viakoloryzacja koloryzacja
youshouldtry
Reposted fromskatrix skatrix viakoloryzacja koloryzacja
youshouldtry
7353 d906
Reposted frombeskinny beskinny viakoloryzacja koloryzacja
youshouldtry
3282 50a9
Reposted fromserduszkowo serduszkowo viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl